Connie's FotoPage

By: Connie Hutcherson

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Wednesday, 6-Feb-2013 08:49 Email | Share | | Bookmark
Allmän details om Levitra

Erektil dysfunktion eller impotens upplevs allmänt av män när de blir äldre. Problemet kännetecknas av svårigheter, eller oförmåga att upprätthålla ett varaktigt stånd beneath sexuell aktivitet. Erektionen i penis upprätthålls av fysisk och mental stimulering, som ser till att blodet strömmar fram genom blodkärlen i penis. Guys en del män har dilemma med att få och även behålla ett varaktigt stånd. Ålder är inte den enda faktor som anses vara avgörande, eftersom det finns många andra orsaker till varför guy drabbas av erektil dysfunktion, såsom att guy kanske canadian pharmacy lever ett ohälsosamt liv, att male kanske har skador på hjärna och ryggmärg, andra sjukdomar, användande av droger/narkotika, njurinsufficens and so forth.

Levitra är ett av de läkemedel som används på marknaden idag, för att behandla erektil dysfunktion. Det är en fosfodiesterashämmare, eller som gentleman även förkortar det: en PDE5-hämmare. Läkemedel som dessa, ser till att öka blodflödet och slappnar av musklerna i penis, vilket orsakar stånd. Det finns andra läkemedel på marknaden som ger samma effekt som Viagra och Cialis.

De har emellertid en annan kemisk uppsättning och andra biverkningar.Biverkningar

Typiska biverkningar av detta läkemedel omfattar ryggvärk, orolig mage, rodnad och en samtidig värmande känsla i bröst, ansikte och hals, samt huvudvärk, rinnig näsa och yrsel. Det finns dock mer alarmerande biverkningar av detta läkemedel som användarna måste se upp för. Du måste genast söka medicinsk hjälp om du upplever andnöd, plötslig förlust av hörseln eller drabbas av synbortfall, och epileptiska kramper. Vissa läkemedelsanvändare upplevde även oregelbundna hjärtslag, smärtor i bröstet tillsammans med illamående och kraftig svettning.

Smärtan sprider sig vanligtvis genom axlar och armar. En annan negativ biverkning av läkemedlet är svullnad i händer, fötter och vrister och en kraftigt varaktig erektion som varar i mer än 4 timmar. Den sista nämnda, är den mest allvarliga och alarmerande biverkningseffekten, där du absolut måste söka omedelbar medicinsk hjälp.Hur du tar läkemedlet

Du kan ta Levitra med eller utan föda. Läkemedlet bör du dock endast ta en gång for each dag och endast vid behov. En del personer med andra hälsoproblem kan ordineras en lägre dos av detta läkemedel eller får endast använda det 3 dagar efter senaste användning. Du bör följa din läkares ordination, eftersom denne känner till din kondition allra bäst och prozac purchase online de kan justera doseringen vid behov. Medicinen tas en timme före planerad sexuell aktivitet. Guys om erektionen i penis blir smärtsam och varar i mer än ca four timmar, bör du kontakta din läkare omedelbart.Var försiktig med att ta medicin om du lider av följande åkommor:

Om du har gravt nedsatt leverfunktion, tidigare drabbats av hjärtattack, lider av ett för lågt eller för högt blodtryck, drabbas epileptiska eller andra liknande kramper och behandlats för magsår, måste du tala om det för din doktor först. De mediciner som du tar mot dessa sjukdomar och besvär kan ge negativa effekter i kombination med Levitra och kan i värsta tumble orsaka allvarliga biverkningar och hälsorisker.

Läkemedlet är också mycket olämpligt för personer med nedsatt hörsel och synbortfall, eftersom detta läkemedel kan förvärra dessa tillstånd. Om medicinen verkligen behövs, kan din läkare ge dig en lägre dos. Personer med blodkropps-störningar såsom blödarsjuka, bör också vidta försiktighet.

Patienter med Peyronies sjukdom (en sällsynt ovanlig sjukdom som karaktäriseras av en anatomisk deformation av penis) behöver också rådgöra med sin läkare innan de tar läkemedlet.


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net